Kuntavaalit 2017

Haluan rakentaa Jyväskylästä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kaupunkin. Päätöksenteossa puolustan laajoja, laadukkaita ja edullisia julkisia palveluita, jotka takaavat kaikille kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin, sivistykseen ja toimeentuloon.

Aion tehdä politiikkaa vastuullisesti:
Sosiaalisiin ongelmiin on puututtava varhaisessa vaiheessa ja ennaltaehkäistävä. Kasvatukseen ja koulutukseen on panostettava.
Päätöksenteossa ymmärrän varhaiskasvatuksen, varhaisen puuttumisen ja ongelmien ennaltaehkäisyn tärkeyden. Puolustan riittäviä resursseja niin päivähoitoon, varhaiskasvatukseen, perheiden palveluihin, koulutukseen mielenterveyspalveluihinkin.

Myös jälkipolville on jätettävä elinkelpoinen maapallo. Elinkelpoinen maapallo on edellytys niin talouskasvulle, työpaikoille kuin laadukkaalle koulutuksellekin. Meillä on keskimäärin yllin kyllin. Ilmastonmuutoksen torjuminen tarkoittaa asioiden tekemistä uudella tavalla. Kunnalliset palvelut, kuten julkinen liikenne, kaavoitus, rakentaminen, kasvatus ja julkinen ruokailu ovat avainasemassa yksilön ekologisemman elämän tukemisessa.

Lopuksi linkkejä Vasemmiston kuntavaalitavoitteisiin:

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/hyvat-sosiaali-terveyspalvelut-kaikille/

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/maailman-parhaat-koulut-varhaiskasvatus-kaikille/

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/parempi-tyollisyys-hyvat-tyoehdot/