Kuntavaalit 2017

Minulle tärkeitä arvoja ovat vapaus, tasa-arvoisuus ja yhteistoiminnallisuus.

Haluan edistää kunnassani avoimuutta ja demokraattisempaa päätöksentekoa.

Kallion kärjet

Kulttuuri

Kulttuuri kuuluu kaikille. Kulttuuri ei voi tehdä Helsinkiin matkailun ehdoilla. Kultturi on itseisarvo, ei välineellinen arvo. Ei voi laskea kulttuurin tuottamia hyötyjä. Kulttuuri antaa kaupunkiorganismille sielun.

Liikenne

Toimiva ja edullinen (mieluiten ilmainen) julkinen liikenne on toimivan kaupunkiorganismin verisuonisto. Se takaa kaikille tasaarvoisen pääsyn työn, harrastusten ja ennen kaikkea kulttuurin äärelle. Toimivan kaupunkiliikenteen runkona on kaupungin ylläpitämä julkinen liikenne. Tätä voidaan täydentää yksityisten toimijoiden ratkaisuilla (taksit ja jne). Yksityisten toimijoiden olisi suotavaa toimia osuustoiminnallisesti ja tälläistä kehitystä kaupunki voisi tukea.

Vasemmistoliiton vaalikärjet

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/hyvat-sosiaali-terveyspalvelut-kaikille/

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/maailman-parhaat-koulut-varhaiskasvatus-kaikille/

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/parempi-tyollisyys-hyvat-tyoehdot/